Untitled Document
기업정보 | 찾아오시는 길 | E-mail | Log-in     
   
 
 
   
 

 

 


 1. 생선할복기,2단컨베어, 수동식 냉염수기

 2. 코다리 라인 - 작업대차 및 코다리핀

 3. 이송컨베어

 4. 수산물 라인

 5. 대차 , 채반

 6. 금속검출기

 7. 냉염수기

 8. 공업용 탈피기

 9. 에어식 비늘제거기

 10. 자반 할복기

 11. 삼겹살 칼집기

 12. 작업대 , 대차류 , 채반류 기타장비

 13. JK-3520 냉염수기(Cold Brine Container Machine)- 자동방식

 14. 수동식 해동기/ 염지기

 15. 유압식 해동기

 16. 세척컨베이어

 17. 금속검출기

 18. 금속검출기

 19. 복식 진공포장기

 20. 경기도 오산 소재 - 생선할복기계 납품의 건

 21. 오징어 절단기 납품의 건

Board Pagination Prev 1 2 Next
/ 2
 
 
 
  기업정보   ·   찾아오시는 길   ·  제품정보   ·   고객문의   ·   로그인

ADD : 경기도 광주시 초월읍 산이길 52-45 | CEO : 박경환 | 사업자번호 : 325-61-00201
TEL : 031-761-1566 | FAX : 031-761-1569 | E-mail : pkhwan99@naver.com
Copyright ⓒ 재경테크. All rights reserved.